ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Με το νέο καθεστώς που έχει διαμορφωθεί πλέον στην οικοδομή – με την εφαρμογή του νέου ΓΟΚ – αυξάνεται το συνολικό ύψος των κτιρίων, άρα και ο όγκος τους, και η μέγιστη κάλυψη είναι 60% (από 70% που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς) με στόχο να υπάρχουν μεγαλύτερες επιφάνειες πρασίνου. Επίσης δίνονται κίνητρα για αύξηση του συντελεστή δόμησης με στόχο τη μείωση της κάλυψης.

Τα κίνητρα για την αύξηση του συντελεστή δόμησης. Oι ιδιοκτήτες οικοπέδων – με εμβαδόν μεγαλύτερο από την αρτιότητα που απαιτείται για να μπορεί κάποιος να χτισθεί – έχουν τις εξής επιλογές: να έχουν αυξημένο συντελεστή δόμησης κατά 10% αν το ποσοστό κάλυψης μειωθεί κατά το ίδιο ποσοστό. Μπορούν ακόμη να έχουν αυξημένο συντελεστή δόμησης κατά 15% αν υπάρχει μείωση του συντελεστή κάλυψης κατά 15% και απόσυρση κτιρίου κύριας χρήσης εμβαδού ενός τετάρτου του υπάρχοντος επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης της περιοχής. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα να χτισθούν με αυξημένο συντελεστή δόμησης κατά 20% αν το ποσοστό κάλυψης μειωθεί κατά 25%, υπάρχει απόσυρση κτιρίου κύριας χρήσης εμβαδού τουλάχιστον ενός τετάρτου του υπάρχοντος συντελεστή δόμησης της περιοχής και να αποδοθεί σε κοινή χρήση επιφάνεια ίση με την αύξηση της επιφάνειας δόμησης διά του συντελεστή δόμησης.

Τι δεν προσμετράται στον συντελεστή δόμησης. Στον συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται πλέον οι επιφάνειες των ανοιχτών εξωστών και ανοιχτών ημιυπαίθριων, όταν η συνολική επιφάνεια των χώρων αυτών έχει ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό των ανοιχτών ημιυπαίθριων χώρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί. Δεν προσμετρώνται ακόμη οι υπέργειοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια αμιγούς χρήσης στάθμευσης αυτοκινήτων και οι εσοχές στο σώμα του κτιρίου.

Τι προσμετράται στον συντελεστή δόμησης. Στον συντελεστή δόμησης προσμετρώνται οι επιφάνειες των στεγασμένων και κλειστών από όλες τις πλευρές χώρων του κτιρίου. Ακόμη, οι επιφάνειες των μη θερμαινόμενων στεγασμένων χώρων που διαθέτουν τουλάχιστον μία ανοιχτή πλευρά προς οποιονδήποτε χώρο του κτιρίου και το μήκος του ανοίγματος είναι μικρότερο του 35% του συνολικού μήκους του περιγράμματος του χώρου.

Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου. Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της επιφάνειάς του. Στην περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται κάλυψη 120 τετραγωνικών μέτρων το μέγιστο ποσοστό κάλυψης προσαυξάνεται έως τα 120 τ.μ., εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 70% του οικοπέδου και το ισχύον ποσοστό κάλυψης.
Τα νέα ύψη των κτιρίων. Κατά 0,25 μέτρα ανά όροφο αυξάνεται το κατώτατο ύψος των κτιρίων: έγινε 2,70 μέτρα από 2,45 μέτρα. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε συνάρτηση με τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης: για συντελεστή έως 0,4 το ύψος του κτιρίου είναι 10,75 μέτρα. Για συντελεστή έως 0,8 το ύψος είναι 14 μέτρα. Για συντελεστή έως 1,2 το ύψος είναι 17,25 μέτρα. Για συντελεστή έως 2 το ύψος είναι 22,75 μέτρα. Για συντελεστή έως 2,4 το ύψος είναι 26 μέτρα και για συντελεστή μεγαλύτερο από 2,4 το ύψος του κτιρίου είναι 32 μέτρα.

Ημιυπαίθριος και νέος ΓΟΚ. Με τον νέο ΓΟΚ γίνεται μια άλλη «διαστασιολόγηση» του ημιυπαίθριου, όπως χαρακτηριστικά λένε οι μηχανικοί. Και ενώ με το προηγούμενο καθεστώς όσο πλάτος είχε η πρόσοψη του ημιυπαίθριου τόσο βάθος μπορούσε να έχει, τώρα, πρέπει το 35% της περιμέτρου να είναι ανοιχτό.

User Login

Lost your password?